Nenia

La luna aggira lu munn’ a vvui rurmit’
cu gli sciusc’pir’ meij v’arr’vigliat’.

N’uocchi m’ chiagn’ a n’aut’ m’acummenza
oi chi la vol’ fa sta longa partenza.

Nun’ chiagn’ c’aggia part’ s’lurat’
Chiagnì ca lassa oi na figliola zita.

Vurrìa hèss’ n’ora Spirit’ Sand’
vurrìa vrè cch’ tien’ ind’a ssa menda.

Sciètt’ a lu mbiern’ a m’ rèss’n’ canda
nun’ nge vuliett’ candà avìia tàrmend’.

Ngèra na ronna era bella tand’
ca s’ardìia nda ru fuoch’ ardend’.

A ij l’addummannaij oi com’ oi quand’
p’cchè t’ ard’ ndà ssu fuoch’ ardend’.

A edda m’ rispos’ oi cu lu chiand’
m’ trova p’ t’né l’amor’ cundend’.


Torna indietro ai Canti

Marit’m’ eglia a l’America

Marit’m’ eglia a l’America a nu mi scriv’ allariulè  allariuelè (2)
va trova chi manganza l’aggi fatt’ all’actazzera zzera zzera, al’actazzera zzera zza (2)

Ca na manganza totta l’aggi fatt’ allariulè allariulè (2)
ra tre cri-iam’ n’ha truat’ quatt’ all’actazzera zzera zzera, al’actazzera zzera zza (2)

citti maritimi mii’ ca nunn’ iè niend’ allariulè allariulè (2)
ca lu mannam’ a Napul’ a fa sturend’ all’actazzera zzera zzera, al’actazzera zzera zza (2)

Chi rice ca lu mon’ch’ iè bonom’ allariulè allariulè (2)
ca quidd’ eglia lu cap’ lazzaron’ all’actazzera zzera zzera, al’actazzera zzera zza (2)

Chi rice ca lu police nunn’ iè niend’ allariulè allariulè (2)
ca ver’ lu paravis’ ogni mumend’ all’actazzera zzera zzera, al’actazzera zzera zza (2)


Torna indietro ai Canti

Maria r’ lu Mont’

Maria ch’ stai ‘nsuprana cu sti toi billizzi amor
Biniretta sia quell’ora ca iè nata sta gran Signora
Evviva quel nome, quel nome giocondo la gioia del mondo per noi sarà

P’mmar’ a p’ terra si nnuminata tu
Maria r’ lu mont’ totta chiena ri virtù
Evviva Maria, Maria evviva, evviva Maria e chi la creò

Virit’ quant’ jè bella Maria ca ‘nciel’ stà
jè nata v’rginella totta chiena r’ santità
Sei bella sei bruna lu sol’ la luna lu ciel’ nfavor’ per noi sarà

Maria ri lu mont’ ri grazij toi so ammont’
t’hai mis’ facci front’ Maria ti voglio amà
La spina pungente, pungente la spina il sangue divino per noi sarà

Aprit’ sta cappella, mo adducim’ Maria bella
nui sim’ gli rivot’ ca la sciam’ a bisità
Evviva Maria, Maria evviva, evviva Maria e chi la creò


Torna indietro ai Canti

Lu squarpar’

(versione di  A. Santarsiero)

Mo s’ n’ ven’ lu squarpar’ cu r’ gliumuredd’ ‘nda la vandera
S’ r’ magna a una a una a la migliera la ten’ r’sciune

Rit. Ij’ v’avvert’ bell’ femmin’ s’ v’avita marità
quann’ sentit’ lu squarpar’ v’ n’avita avità

P’ la meglia maestranza lu squarpar’ eglia lu prim’
pi ghenghi quedda panza ‘ngi vol’n’ tre tumul’ r’ l’pin’

Rit. Ij’ v’avvert’ bell’ femmin’ s’ v’avita marità
quann’ sentit’ lu squarpar’ v’ n’avita avità

Mo s’ n’ ven’ lu squarpare cu lu cuoll’ tis’ tis’
viril’ ‘nguodd’ nun’ ten’ cammis’ ten’ pirucchi in quantità

Rit. Ij’ v’avvert’ bell’ femmin’ s’ v’avita marità
quann’ sentit’ lu squarpar’ v’ n’avita avità

Mo s’ n’ ven’ lu squarpar’ cu lu cappiedd accannarut’
Mbriacon’ na ‘nze curnut’ la migliera l’adda campà

Rit. Ij’ v’avvert’ bell’ femmin’ s’ v’avita marità
quann’ sentit’ lu squarpar’ v’ n’avita avità

Si pigliam’ lu varvier’ sett’ varv’ fez’ aieri
pi pahars’ la puteia s’à ‘mpignat’ la migliera
S’ pigliam’ lu mast’rrasc’ semb’ alliscia a semb’ allascia
ma mai nu turnès’ si vèr’ ‘nda la cascia
S’ pigliam’ lu cuand’nier’ faci la vita ra cavalier’
s’ vai bona la sciurnata venn’ mier’ cu l’acqua lavata
S’ pigliam’ lu trainier’ magn’ a bbev’ ra cavalier’
quann’ arriva a l’acchianata s’ la face na hastumata

A ticc’….a ticc’ …. a ticc’…. Semb’ pov’t’ a mai ricc’
la sera r’ Natal’ s’arricchisce lu squarpar’
s’ magna na sarda sana sop’ a na fedda r’ pan’ r’ gran’
furnisce lu spah’ a la pece arriventa mal’ currèsce
furnisce la’mpign’ a la sola a vai cantann’ la cicirignola
furnisce tacce a simiglie a lu riavul’ s’ lu piglia
s’ lu piglia a ti lu futt’ a s’ lu porta ‘nda la hrutta
‘nda la hrutta scola la votta a la migliera ave r’ bott’

Pier’ iangulella ca… pier’ iangulella ca,,,
pier’ iangulella ca,,, a la scauza vaia
Vien’ t’ cauza a la… vien’ t’ cauza la…
vien’ t’ cauza la… a la puteia miia.

Uoimà ca ie lu vogli’… uoimà ca ie lu vogli’…
uoimà ca ie lu vogli’ a lu squarpariella
m’ face gli scarpin’… m’ face gli scarpin’…
m’ face gli scarpin’… oi cu la molla

Rit. Ij’ v’avvert’ bell’ femmin’ s’ v’avita marità
quann’ virit’ lu squarpar’ nu v’l’avita fa scappà
ij’ v’avvert’ bell’ femmin’ s’ v’avita marità
quann’ virit’ lu squarpar’ nu v’l’avita fa scappà


Torna indietro ai Canti

Lu figli’ r’ Mingh’ Zevila

A lu figli’ r’ Mingh’ zev’la

Tev’la, zev’la, copp’la, strum’la,
attacca r’ scarp’ cu lu fierr’ filat’
a porta la copp’la a la scuarcegna

Scija sunann’ gli frusc’chiet’

Tev’la, zev’la, copp’la, strum’la,
attacca r’ scarp’ cu lu fierr’ filat’
a porta la copp’la a la scuarcegna

Cu r’ mman’ ndà r’ sacchiett’

Tev’la, zev’la, copp’la, strum’la,
attacca r’ scarp’ cu lu fierr’ filat’
a porta la copp’la a la scuarcegna


Torna indietro ai Canti

La sauzizza

Bona sera a te signor patron’
Na vota l’ann’vèn’ stu Cuarn’valon’

S’ m’ la vuoi rà na nzè r’ sauzizza
S’ m’ la vuoi rà na nzè r’ sauzizza
N’ vogli’ nu malament’ quant’ na cora r’ sciummenda
N’ vogli’ nu malament’ quant’ na cora r’ sciummenda

La nev’ iè ‘nda la chiazza, so’ chiatrat’ gli mustazz’
La nev’ iè a Munt’ Carus’, proscimmilla p’ lu purtus’
La nev’ iè a Sarrariend’, sim’ gli amici a gli pariend’
La nev’ iè a Sarrariend’, sim’ gli amici a gli pariend’

La furcedda iè a cap’ a gliett’, pruoscimmilla ‘ngauzuniett’
Scinnimmilla cu totta la mazza, ngè lu cumbagn’ ca porta lu pizz’
Zi Rocc’ appicia la luce a Zia Seppa n’ l’adduce
Zi Rocc’ appicia la luce a Zia Seppa n’ l’adduce

Carnival’ jè malat’ a stai ‘mbizz’ ‘mbizz’
Lu mierich’ l’hav’ urdinat’ nu cuap’ ri sauzizza
S’ nu mi ni vuoi rà, semb zirron’ t’aggia chiamà
S’ nu mi ni vuoi rà, semb zirron’ t’aggia chiamà
S’ nu mi ni vuoi rà, semb zirron’ t’aggia chiamà
Zirron’ zirron’ zirron’

Carn’val’ mio r’ paglia,
Osci maccarun’ a crai foglie


Torna indietro ai Canti

La pesatura

Re ggrègne sò nd’a l’aria strennecchiate,
allundanate tutte gli furcuate,
ca pronde cu Bellina Prisciannièdde
me l’aggia fa cchiù can u giricièdde.

La pesature iè preparata,
statte secure ca gli furcuate
so mise a poste. Puoi accummenzà
cu lu ciucce a la vacca a peste scià.

Bellina a Prisciannièdde, iamme nzièste,
ca quanne ame fernute ama fa fèste!….
Attuorne! Nu mmagnà mò, Priscianniedde,
pecchè l’ama vutà a ssa vurredde….

Vutameodde ste quatte spiche
Re saraodde…. A beneriche!
So bbèlle chiène, n’ama accundandà,
a lu Segnore l’ama rengrazià!….

La pesatura pare quase fatta.
La prèta mò la lève, a n’ate quatte
sciute a menute assule, a scapelame,
appèna ng’è lu viende, vundulame….

Viterunate, scapelaodde
Ca iè arruata la saraodde….
mò n’ama preparà pe vundulà
a gli furquate r’ama sci a peglià!….

Stu vièndeciedde vaie azzette azzette
pe vundulà, a la sarauddette
iè bèlla chiène a ‘n dèrra qua hadda rèste.
Fegliole iamme, ca po’ ama fa feste!….

Apprufettame re st’arietta
ca ne specciame, facime viètte!
Iè quase tutte pronde pe magnà
a na mandègna n’ama ssurrutà!….


Torna indietro ai Canti

La ballata dell’emigrante

(di Angiolino Santarsiero)

Maronna mia ch’ smania
a sta nda sta Germania
tratufel’ a patat’
che razza r’ magnata
m’ sonna nu v’rm’ciell’
cautarogn’ aurecchitèll’
na fedda r’ subbursat’
nu piprign’ affumucuat’

A ind’ cucastrass’
s’ mbroglia la matass’
s’ parla a segn’ e a scisce
nusciuna ti capisce.
Vuoi sci nda nu cuafè
p’assettar’t na ‘nze
a truov’ scritt’
lu tàlian’ nun ‘mbot’ trasì….

La sera ‘nda la barracca
sul’ sul’ a cu na fiacca
la nustalgia t’ piglia
r’ lu pais’ a r’ la famiglia.
Amar cum’ ru tuosck’
Senza fiasck’ a senza zosck’
Sol’ nu surchi’ r’ birra
a nusciuna f’ cunzirra.

Lavorator’ arbait
Fatih’ ngasa ri gliaut’
P’ quidd’ ddui marc’
Tu abbutt’ a idd’ carca.
Nui semb’ r’ham’ ritt’
a no na vota a ddoi
ca ognun’ten’ lu diritt’
r’ fatihà ‘ngasa soia.


Torna indietro ai Canti

I vini lucani

(di Angiolino Santarsiero)

Ra la vigna ru ‘miere a la hrutta a ru mier’ ‘nda r’ butt’,
chi mangh’ s’ r’ face tutt’ l’ann’ nun piglia pace,
chi tèn’ sta cuminità chiu r’ cient’ann’ adda campà
chi no, cu la ciufeca, la saluta s’ la freca
facim’ la pruvulecchia a bev’ la giovan’ a bev’ la vechia
l’om’ fatt’ a gli figliul’: ih ch’ mier’ cirasul’!

Rit. Gliact’gli a gliact’glia
auza la fiasca a pass’la qua
s’ t’ siend’ tropp’ afflitt’
t’haja appuzà a lu cuannitt’
cas’ cagli’ a sauzizza
p’appuscià la meglia stizza
man’ a l’aurecchia a lu r’hanett’p
auzaolla a n’ariiètta
s’ n’ vann’ gli mal’ p’nsier’
la fatiha t’ par’ l’ggera
ala vita senza vinazza
jè na vita ra strapazz’

Cu ru mier’ ca ten’ Masc’chit’ ca t’ face fa semp’ lu zit’
a ru mier’ r’ Pietrahadd’: tu hai voglia a fa lu hadd!
s’ t’ viv’ ru mier’ r’ Ruot’ fai lu hritt’ a fai l ciuot’;
Rioner’, Rapodda a Baril’ tytt’ lu munn’ r’ sap a la fil’
piglia quidd r’ hAcerenza, car’ malat’ r’ mbluenza
a Tricarico a Roccanova tutta la vita s’ rinnova

Rit. Gliact’gli a gliact’glia
s’ t’ siend’ tropp’ afflitt’
t’haja appuzà a lu cuannitt’
cas’ cagli’ a sauzizza
p’appuscià la meglia stizza
man’ a l’aurecchia a lu r’hanett’p
auzaolla a n’ariiètta
s’ n’ vann’ gli mal’ p’nsier’
la fatiha t’ par’ l’ggera
ala vita senza vinazza
jè na vita ra strapazz’


Torna indietro ai Canti

Fantasia

Auza cumbagni mij’ auza la vocia, arroi auza la vocia
oi ca lu palazz’ iè nnaut’, oi a nnun’ nzi senda, arroi a nnun’ nzi senda

Tutt’ re femmin’ cu la broscia, m’glier’ma no, m’glier’ma no
ma s’ m’ piglia lu ‘mbegn’ ije, porta la broscia a la femmina mia.
oi la femmina quann’ lava, l’haia vrè cch’ mossa fa
s’agginocchia sopa a na preta, avascia nnand’ a gauza hret’
quann’ quedda po spann’ gli pann’, avascia hret’ a gauza nnand’.

Maritim’ eglia a l’America a nnun m’ scriv’ allariulè
allariulè

va trova cchi manganza l’aggi fatt’
all’actazzera zzera zzera, all’actazzera zzera zzà
va trova cchi manganza l’aggi fatt’
all’actazzera zzera zzera, all’actazzera zzera zzà

can a manganza totta l’aggi fatte all’ariulè
all’ariulè

ra trè criam’ n’ha truoate quatt’
all’actazzera zzera zzera, all’actazzera zzera zzà
ra trè criam’ n’ha truoate quatt’
all’actazzera zzera zzera, all’actazzera zzera zzà

A vvir’ vir’ cch’ fac’ l’America, lu cuafon’ cu la sciammerica
a ssa l’America nun ngi scia, la sciammerica nun zi facia
a ssa l’America nun ngi scia, la sciammerica nun zi facia

A lu figli’ r’ Mingh zèvila,
tèvila zèvila copp’la strum’la
attacca r’ scarp’ cu lu fierr’ filat’
porta la copp’la a la scuarcegna

Scia sunann’ gli frusquiett’
tèvila zèvila copp’la strum’la
attacca re scarpe cu lu fierre filat’
porta la copp’la a la scuarcegna

Cu r’ man’ nda r’ sacchiett’
tèvila zèvila copp’la strum’la
attacca re scarpe cu lu fierre filat’
porta la copp’la a la scuarcegna

La rosa iè piccinenna oi quann’ nascia
oi frunnella cu frunnella oi si cumbiscia
oi frunnella cu frunnella oi si cumbiscia

Sai cch’ dess’ l’albr oi cu la fronna
oi mandienit’ fort’ ca lu viend’ mena
oi mandienit’ fort’ ca lu viend’ mena

Filumena mia ndu vai a lu ristucci a spiculà
S’ sapia ca iest’ sola t’ minia accumbagnà
cumbagnia nun nni vogli’ sola sola me sacci uardà
cumbagnia nun nni vogli’ sola sola me sacci uardà

R’ gend’ r’ qua nnand’ m’hann’ passat’ p’ mal’ uagliò
Hann’ saput’ ca tengh’ la zita a m’ la voln’ scì a luuà
Ij’ so figli’ r’ gend’ bbon’ a l’amicizia la sacci tinè
buonasera mamma masciora cu ta figlia fazz’ l’amor’
s’ ta figlia me’rai st’onor’ mamma masciora t’aggia chiamà
s’ ta figlia me’rai st’onor’ mamma masciora t’aggia chiamà

A mamma granna la tinia scilosa
A mamma granna la tinia scilosa
Mangh’ a la messa la uocchi nera mia
Mangh’ a la messa la vulia mannà
Mangh’ a la messa la uocchi nera mia
Mangh’ a la messa la vulia mannà

A lu mulin’ la mannaia sola
A lu mulin’ la mannaia sola
Truuav’ lu mulinar’ la uocchi nera mia
Truuav’ lu mulinar’ ca rurmia
Truuav’ lu mulinar’ la uocchi nera mia
Truuav’ lu mulinar’ ca rurmia

Chiagnia lu piccinin’ – chiagnia lu piccininn’
vulia la menna – vulia la menna
la menna nun’ ngi ‘nnèra – la menna nun’ ngi ‘nnèra
iè morta sa mamma – iè morta sa mamma

S’ m’ la vuoi rà na nzè r’ sauzizza
S’ m’ la vuoi rà na nzè r’ sauzizza
la nev’ iè nda la chiazza a sso chiatrat’ gli mustazz’
la nev’ iè a mund’ Carus’ a pruoscimmilla pe’ lu purtus’
la nev’ iè a Sarrariend’ sim’ gli amici a gli pariend’
zi Rocco appiccia la lucia a zia Seppa n’ l’adduci
s’ m’ la vuoi rà na nzè r’ sauzizza
s’ m’ la vuoi rà na nzè r’ sauzizza

Port’ r’ lu mbiern’ aprit’ aprit’,
facitila passà a st’anima rannata
Cum’ iè bell’ a fà l’amor’ vicin’
s’ nu la vir’ la siend’ candàn’
la siend’ quann’ chiama a r’ gaddin’
cuta cutella mia vien’ a magnan’
cuta cutella mia vien’ a magnan’
la siend’ quann’ chiama a ri gaddin’

Facim’n’ nu ball’
oilì bella figliola
facim’n’ nu ball’ oi nda ssu chian’

M’ rann’ mbirimiend’
oilì bella figliola
m’ rann’ mbirimiend’ gli scarpin’

Tengh’ la tarantella
tengh’ la tarantella
tengh’ la tarantella sott’a lu pèra

Allizz’ allizz’ allizz’ lu maccatur’ iè a quatt’ pizz’
a lu vecchi’ t’hai pigliat’ a panicuott’ l’haia fa
a zich zich zich, maccarun’ cu la muddica
a ssi foss’ ru ru cuas’ ti racess’ tanda vas’
a ssi foss’ cu la ricotta ti racess’ tanda bott’

Né nè nà l’aggi ritt’ a l’aggia fa Uè
t’aggia arrubbà lu cor’ a nun’ nd’ n’aggia fa addunà
Né nè nà mamma nun’ ngè ssi vuoi nghianà
s’ la tien’ la pena a lu cor’, mamma nun ngè facim’ l’amor’
s’ la tien’ la pena a lu cor’, mamma nun ngè facim’ l’amor’
s’ la tien’ la pena a lu cor’, mamma nun ngè facim’ l’amor’


Torna indietro ai Canti