La ballata dell’emigrante

(di Angiolino Santarsiero)

Maronna mia ch’ smania
a sta nda sta Germania
tratufel’ a patat’
che razza r’ magnata
m’ sonna nu v’rm’ciell’
cautarogn’ aurecchitèll’
na fedda r’ subbursat’
nu piprign’ affumucuat’

A ind’ cucastrass’
s’ mbroglia la matass’
s’ parla a segn’ e a scisce
nusciuna ti capisce.
Vuoi sci nda nu cuafè
p’assettar’t na ‘nze
a truov’ scritt’
lu tàlian’ nun ‘mbot’ trasì….

La sera ‘nda la barracca
sul’ sul’ a cu na fiacca
la nustalgia t’ piglia
r’ lu pais’ a r’ la famiglia.
Amar cum’ ru tuosck’
Senza fiasck’ a senza zosck’
Sol’ nu surchi’ r’ birra
a nusciuna f’ cunzirra.

Lavorator’ arbait
Fatih’ ngasa ri gliaut’
P’ quidd’ ddui marc’
Tu abbutt’ a idd’ carca.
Nui semb’ r’ham’ ritt’
a no na vota a ddoi
ca ognun’ten’ lu diritt’
r’ fatihà ‘ngasa soia.


Torna indietro ai Canti