La pesatura

Re ggrègne sò nd’a l’aria strennecchiate,
allundanate tutte gli furcuate,
ca pronde cu Bellina Prisciannièdde
me l’aggia fa cchiù can u giricièdde.

La pesature iè preparata,
statte secure ca gli furcuate
so mise a poste. Puoi accummenzà
cu lu ciucce a la vacca a peste scià.

Bellina a Prisciannièdde, iamme nzièste,
ca quanne ame fernute ama fa fèste!….
Attuorne! Nu mmagnà mò, Priscianniedde,
pecchè l’ama vutà a ssa vurredde….

Vutameodde ste quatte spiche
Re saraodde…. A beneriche!
So bbèlle chiène, n’ama accundandà,
a lu Segnore l’ama rengrazià!….

La pesatura pare quase fatta.
La prèta mò la lève, a n’ate quatte
sciute a menute assule, a scapelame,
appèna ng’è lu viende, vundulame….

Viterunate, scapelaodde
Ca iè arruata la saraodde….
mò n’ama preparà pe vundulà
a gli furquate r’ama sci a peglià!….

Stu vièndeciedde vaie azzette azzette
pe vundulà, a la sarauddette
iè bèlla chiène a ‘n dèrra qua hadda rèste.
Fegliole iamme, ca po’ ama fa feste!….

Apprufettame re st’arietta
ca ne specciame, facime viètte!
Iè quase tutte pronde pe magnà
a na mandègna n’ama ssurrutà!….


Torna indietro ai Canti