R’ femmin’ modern’

Gira gira la rota
lu munn’ era megli’ na vota
mò tutt’ jè cagnat’
la stagion’ a la vernata
Specie r’ femmin’ modern’
so chiù brutt’ r’ lu mbiern’
voln’ scì vistut’ r’ luss’
a cu r’ labbra tent’ ross’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Prima purtarn’ r’ trecce
mò so curci a tutt’ ricci
Cu lu tagli’ a la masculina
nun par’n’ mangh’ chiù signurin’
Mò p’ hèss’ chiù allicchet’
s’hann’ luat’ lu reggipett’
Prima purtarn’ lu iuppon’
a mò s’ mett’n’ lu cauzon’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Prima purtarn’ lu fusto
mò s’ mett’n’ lu busto
p’ parè na nzè chiù fin’
‘mber’ a gli pier’ gli scarpin’
Ri cauziett’ trasparent’
s’ nò nun baln’ nient’
Accussì vurrèrn’ r’ vest’
p’ s’ fa vrè… tutt’ lu riest’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Né sciuscio a sottasciuscio
lu cuappott’ cu lu puluscio
Prima: stacern’ semb’ nghius’
lu zito virern’ p’ lu pirtus’
facern’ l’amor’ ra luntan’
Mò: s’ piglian’ a mman’ a mman’
nun z’ n’ ncarican’ r’ la famiglia
prima r’ spusà… t’ fann’ nu figlio

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Cert’ femmine cu l’aggiett’
port’n’ pur’ la vetturetta
A s’ vai na ‘nzè luntan’
port’n’ pur’ l’aeroplano
Quann’ so le elezioni
cum’ l’om’ fann’ la vutazione
‘ngè chi ènz’ deputatess’
lu vot’ a lor’ lu rann’’ gli fess’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Henz’n’ pur’ r’ senatrice
a quaccheruna ambasciatrice
Ind’agli uffici so tutt’ lor’
a gli giuvin’ sò arrafora
Chi face la sciista,
chi face l’alpinista
Cum’ gli uomini so arriventat’
Mannaggia chi r’ha vasat’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Ngi so quedd’ chiù ardit’
sfess’n’ pur’ a lu marit’
Idd vol’ o nun vol’
lu uagliò adda purtà a la scola
Quann’ piglia la mesata
la migliera jè preparata
a svutall’ lu portafogli
p’ fall’ magnà… roi foglie

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Cu lu marit’ nun zò curtese
voln’ c’hadda fa la spesa
nun z’ tocch’n’ lu nas’
nun boln’ stamai ngasa
Voln’ scì solo casulann’
a cinematografo e a tutt’ bbann’
a s’ r’ capita l’occasione
a lu marit’ lu fann’… munton’

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Vann’ truann’ la lavatrice
lu frigorifero, l’affettatrice,
la cucina elettrica, la televisione,
lu riscaldament’ a termosifone,
la machinetta pi lu quafè
lu soggiorno cu lu buffè
pi ogni stanza n’abbasciù
Nunn hann’ propria chi cercà chiù

Rit. Donne: nun jè ver’ nun jè ver’
Uomini: quiss’ jè vere quiss’ jè vere

Rìcin’ ca stann’ semb’ ‘mpier’
vurrern’ pure la cameriera
Lu giuvinott’ ca s’adda accasà
nun nzap’ cum’ adda fa
virènn’ tanta cose.
Prima la femmina era na rosa
Ma purtroppo nun’ ‘gè ch’ fa
senza femmine nunz’ zi può sta.
Ma purtroppo nun’ ‘gè ch’ fa
senza femmine nunz’ zi può sta

Rit. quiss’ jè vere quiss’ jè ver’ a laddaver’


Torna indietro ai Canti