La Nora e la Masciora

di Pietro Laguardia

La Nora

Nnand’ m’ foss’ cotta, sp’tazzata,
prima r’ rà stu pass’ a la malora!
Ahà…! M’ l’aggia acchiata a na masciora….
Ca pozza murì r’ viern’ a no r’estat’!
Ravìa sapé…, m’avess’ chiena r’or’,
a mò m’avìa sott’ …la riend’ sfragnata!
Vizzòca fauza, a ch’ mboca paglièra,
basta ca nu lu cummèn’ na cosa?
T’ la nèha accèr’ accèr’.
Ndù cèca, a ndù nnòr’!
A la cr’pona s’avanda pur’,
ten’ lu cor’ mbiett’ a l’alma a pundon’.
Ch’ n’ parlam’ a fa?! Ca travaglion’!
tatca l’aut’ iuorn’, assarì, hè a lu uaddon’,
A lòor’, abbinghiars’ r’ liccucciarìj’.
Ma rotta r’ cuodd’, ca stipim’ na crìa!
Vol’ sprosce a mi?… ngi só r’ figlie, r’ mangiunazz’
Tutt’ vorp’ sparat’ ssa famiglia,
quand’ r’ rasc’ch a r’ curch’ a ssi giandarm’.
Prima s’ rann’ ra matin’ nzéra
A lu matin’ vai a la messa
A pì fars’ crér’ s’ cumbessa:
la cunbussiona ri lu lup’ alladdavera!
A quann’ s’attoppa cu r’ sciuruquèr’,
chi porta la battuta? eglia la mastressa,
a tann’, pov’ra a chi passa…..
ch’  taglia taglia nun t’ r’ pozz’ rì:
quedda accussì…., quedda accullì….,
ca mangh’ Maria Maddalena
s’ la passa liscia ra sott’ a s’ patrass’!
A s’ r’addummann’: «Chi facit’ ?»  «Bbèn’».

La Masciora

Trasuta quessa…… lu mbiern’ chiandat’!
Eglia chiù fort’ assai r’  r’azzar’.
Tu, schitta ca la siend’ t’ la mbàr
r’ ch’ pasta jè fatta la sfacciata:
scpacchitta, buscìarda, gnazzosa,
na vota stai allegra, a na vota amara.
Rimmedd’ tu,  ca pozza scì cignata!
Né ndipp’ a né ndoppa, senza nas’.
Tatca sì auza a l’ora r’ lu cécch’,
a sì scupass’ almen’ na vota ngasa…
ca niend’! ghritt’ a lu stip’, misci misci,
s’ sap’ aggià….  S’adda luà la secca!
S’ la vir’ cummara, ch’ sciniscia!
M’av’ arridutt’ m’ figlio nu spuzill’,
l’av’ ngiutut’ attunn’ la bannera…
Ru tropp’ fuoch’ scoce lu fruiquil’!
Liscia a spirliscia r’ cap’ a lu specchi’,
culur’ mbacc’, ricci nnand’ a grèt’.
Cacché la sora…, ca pulizia cumpleta!
A gli surwuizij’… r’adda fa la vecchia,
chiù grossa face… a chiù arrivenda lecchia!
Mò ngè la ritta: «gli vuoi ri lu puèt’…»
Moglia mai avvissalla…, s’inguieta…
A la ciuccegna appuzzuta r’aurecchie.
Ma hè r’ l’ sc’cana accera accera
Ca chi adda hèss’ bella, adda nasce.
Fusc’ a curr’ cu lu pup’ mbrazz’,
vai semb’ attuorn’ sc’chitta casulann’:
mò ndù samamma, mò ndù mammagrann’,
a mò ndisata fort’ p’ la chiazza…..
Nun zap’ ch’ fa chiù la cusc’cusazza!
S’ mpoppa semb’ p’ marcià alla grana!
S’ sciam’ r’ stu pass’: spinn’ e spann’,
mèce r’ pan’,  ama magnà …pistazz’!
Tatca lu figlio adda chiamà “papà” a sasir’.
M’ par’ a mi, nun ngè chi bré chiù!
Mece r’abbarà s’ ngè carchiola,
penza a “mammà, papà, zizì, cucù”.
Cummara mia t’ la ch’rrist’ tu?


Torna indietro alle Poesie