Saluto agli aviglianesi sparsi per il mondo

di Giuseppe Viggiano

Salut’  a  tutt’  gli  Aviglianis’
ca  ndà  tutt’  lu  munn’  sit’  spas’.
Avit’  lassat’   attan’,  figli  a  spos’,
r’  cos’  chiù  bell’  r’  lu  paìs’.
Chi nda l’America, chi cu i Francesi.
a lu Belgio, in Germania o cu i Milanesi,
jè  rumas’  sol’  ra  scì  a  truà  i  Cinesi,
tutt’  picché?  P’abbusquà  lu  turnes’.
Cert’  ca  l’operaij’  Aviglianes’
nduvonga  arriva,  tutt’  l’  ricin’: – Tras’!
Jè  fatìhator’,  sap’  uaragnà  la  spesa,
a  mangh’  la  mosca  face  passà  p’  lu  nas’.
Mò  pur’  nd’Avigliano  jè  firnuta  la  scesa,
jè  sciut’  nn’aut’  r’  parecchi’  cos’,
a  chi  ten’  bona  vuluntà,  senza  offesa’,
face  caminà  assaj  a  gli  turnis’.
Nduvonga  sit’  cert’  avit’  mis’  la  bas’
a  nun  putit’  turnà  chiù  a  lu  paìs’.
Ma  mò  pur’  qua  s’  uaragna  quaccosa,
minit’  a  bbré  quidd’  ch’avit’  rumas’.
L’auhurij’  ca  v’  fazz’,  semb’  cu  r’   nasch’  tés’:
nu  v’  facit’  maltrattà  ma  sit’  rispettos’,
purtat’  semb’  nn’aut’  lu  nom’  r’  lu  paìs’,
a  bucchiat’  semb’  “ VIVA  GLI  AVIGLIANIS’ ”


Torna indietro alle Poesie