Preghiere

Maria Addolorata
mi scattivi i miei peccati
ra l’ora ca so nat
prea tu a lu Sant Figl
ca vogli esse perdunata
Misericordia toia Maria
Ti ...
Leggi Tutto
Sand Vit' mije glurius'
avit'm ra i can' rabbius',
ra lu vuciunanz' amm'rius 
a ra gli figlje capr'ccius'
a ra gli marit' p'ccius' ...
Leggi Tutto
Mò m’ corch’ a m’ fazz’ la croce,
chiame Ddìje a hàuta vòce;
chiame Ddìj a tutt’ i sànt’,
gloria al Patre, a ...
Leggi Tutto
Verb’ r’ Ddìje, nostr’ Signor’,
tién’ sta crocia toja tant’ régn’ a tant’ bella,
tién’ na mana ngiel’ a n’auta nderra.
Sta crocia ...
Leggi Tutto
Ndingh’ ndingh’ lu cuampaniedd’
la Maronna cu duj’ paniedd’
Santa Rosa a lu giardin’
scìja a cogli’ ru putrusin’
Gies’ Crist’ r’ chiantaia
quanta hust’ ...
Leggi Tutto
Muort’ mej’ beat’
Nda stu munn’ sit’ stat’
Mprìhatorij v’ truuat’
Mparavis’ n’asp’ttat’
Quann’ ai sant’ ciel’ v’acchianat’
Prìhat’ a l’etern’ Patr’
P’ la nostra necessitat’
A ...
Leggi Tutto