Preghiera ai defunti

Muort’ mej’ beat’
Nda stu munn’ sit’ stat’
Mprìhatorij v’ truuat’
Mparavis’ n’asp’ttat’
Quann’ ai sant’ ciel’ v’acchianat’
Prìhat’ a l’etern’ Patr’
P’ la nostra necessitat’
A nui pì vvuj prìham’ Ddij’
Cu Patr’ Nostr’ e Ave Marij’
An’m’ sant’, an’m’ purgant’,
Ij só sola a vuij sit’ tant’
Andate al creatore
Chiedete la grazia a mio favore
Prima ca f’rnisce questa giornata
Voglio hèss’ cunzulata


Torna indietro alle Preghiere