Proverbi R S

 • R’ avanz p’ lu cunt’ vecchi
 • R’ lu mes’ ca nun t’ rènn’, nun puoi sapé lu iuorn’ ca tras’
 • R’ ogni pil’ face na zoca
 • R’ sann tre riend’, r’ sann’ treciend’
 • Rimm’ a chi sì figlio a t’ rich’ a chi ass’mmieglie
 • Ritt’ fatt’
 • Roj stizz’ r’acqua a nu muzz’ch’ r’ viend’ … a lu haland’om staj all’abbiend’
 • Ropp’ arrubbat’ r’ port’ r’ fierr’
 • Ropp’ gli cumbiett’ venn’n’ gli difiett’
 • Ropp’ l’acqua trov’la ven’ la chiara
 • Ru gabb’ coglie a la hastema no
 • Ru ghiangh’ a russ’ henz’ ra lu muss’
 • Ru mmier’ bbuon’ nunn’hav’ bbisuogne r’ la frasca
 • Ru mmier’ nunn’adda purtà l’hom’, ma l’hom’ ru mmier’
 • Ru ppan’ ca s’ mbresta, jè r’nnut’
 • Rurici sò gli mis’, tririci r’ lun’, mal a quera ventra ca s’ corca risciun’
 • Ru sapè, ven’ semb’ ropp’
 • Ru supierchie romp’ lu cupierchie
 • Re chiacchiere so cume re cerase
 • Resestesse tante la ronne mbalazze quante resiste la neve re marze
 • Sand’ nchiesa, riav’l ngasa
 • S’ chiov’ a mena viend’ cacciator’ statt’ all’abbiend’
 • S’ cola cacaia nun murìja
 • S’eglia ncarnat’ lu rintuzz’
 • S’ gl’imbriest’ foss’r’ bbuon’, s’imbrestarrer’n’ r’ miglièr’
 • S’ la fatiha foss’ bbona, fatiharrern’ pur i cani
 • S’ la luna r’ sc’nnar’ jè lucend’, lu sol’ r’ maggj jè cucend’
 • S’ lu can’ mov’ la cora, r’ lu padron’ ha s’ntut’ l’addor’
 • S’ lu pesce vuoi magnà, la cora t’aja mbonn’
 • S’ lu vicin’ nun’ t’arrobba, la casa t’ r’ rènn’
 • S’ pratt’ch’ cu r’ criatur’, lu matin’ t’ truov’ cu lu cul’ cacat’
 • S’ raje cund’ chiù a lu munn’ ca a Dddij’
 • S’ ricch’ t’ vulìja, pov’r’ nun t’ facìja
 • S’ r’spetta lu cuan’ p’ lu patron’
 • S’ sap’ ndu s’ nasce a nun z’ sap’ ndu s’ mor’
 • S’ tu riest’, ij’ m n’vav; s’ tu t’ n’ vai, ij’ resta
 • Sap’ r’ niend’ a mangh’ sal’
 • Sbaglia lu preut’ sòp’ a l’autar’
 • Scop’t’ ngasa nun zaj chi tras’, fatt gliett’ nun zaj chi aspiett’
 • Semb’ uaj’, morta maj’
 • Senza patì nun z’ hôr’
 • Sfedda tatt’ ca la zita gnott’ca
 • Singer’ r’ viern’ a cul’ r’ criatur’ nun zì maje sicur’
 • Sì sor’ a frat’ quann’ magn’ ru pan’ r’ tat’
 • Sop’ a ru cuott’ l’acqua vudduta
 • Sputa pop’l’ ca face funtana
 • Squaglia cum’ la cot’ca a ru ffuoch’
 • Stip’t’ r’ panzogn’ p’ quann’ t’abb’sogn’
 • S’ vuoi fa l’amor cu gust’, la femm’na mbriaca a l’om giust’
 • Se febbraie fosse tutte chiatrarrije ru mmiere nda re butte
 • Se marze serrote lu cuappiedde. Nu reste né pecure a nè ainichiedde

Torna indietro ai Proverbi